Free shipping on orders

Chất lượng và đảo đức hàng đầu sẽ bến vững

Chất xử lý và Hóa chất xử lý nước, rất quan trọng khi nuôi tôm cá các đông vật Thủy sản. Vị nước sạch ổn định môi trường tôm mới khỏe, ăn được mới lớn nhanh khỏe mạnh

Vị dụ: Con người là động vật thông minh nhất, cũng phải ăn trong mãi nhà mát, không dơ bận có mùi thối, người mới ăn được ngủ ngon con người cũng thế thôi.

Môi trường nước cũng là nhà ở của tôm.

Chất xử lý nước

Toxin clear

Chất xử lý nước có khí độc NH3, NO2

Khi nước dơ bận có nhớt vàng, có bọt

Khi tảo chiết độ ngọt đấy ao thối bận

Kết tủa

Khư kim loại năng trong nước ao nuôi

Phòng trứơc trị sẻ tốt nhất.

Nguyên liệu chất lượng

Chất lượng nguyên liệu nhập khẩu 100%

Đống gói xuất xứ : Thái Lan

Nhập khẩu bởi : Cty TNHH Việt Thắng Lợi

MST : 3500581005

Đại lý tại Tỉnh Long AN : Mười Hào

Tel :