Free shipping on orders

Giới thiệu Cty VTL

Cty Việt Thắng lợi thành lập 22/04/2003 kinh doanh thuôc Thủy sản trong ngành nuôi tôm công ngiệp đã hơn 25 năm, có kinh nghiệp trong và ngoài nước, trong lĩnh vực nguyên cứu-phát chuyển sản phẩn nuôi tôm công nghiệp và Công nghiệ cao

KHẲNG ĐỊNH NGUYÊN NHÂN 4 RỦI RO

Khẳng định giá trị phát triển và trong giai đoàn khó khăn lý do bệnh EMS tôm chiết hàng loát. TSVN 10(137) thứ tư ngày 16/5/2012.

Nói về nguyên nhận quan trọng là :

Khác phục 4 rủi ro trong nuôi tôm, đáng giá vể nuôi tôm Việt Nam với 4 nguyên nhân chính nuôi tắt bài.

Khác phục chất lượng là hàng đầu, quan trọng nhất lúc đang phát bệnh và nghiễm bệnh.

Chúng tôi khuyên người nuôi tôm nên nuôi mặt độ thấp, tạo môi trường nuôi tôm tốt và phụ hợp với tại chính của minh.

Nên nuôi theo quy trình vi sinh, giữ môi trường nuôi ổn định để tôm mau lớn, khỏe và tỷ lệ hoa hụt thấp nhất.

Trân trọng

Build your own dreams

Or someone else will hire you to build theirs. Here is how you can take action – starting today.

Giới thiệu bắt đầu trong ngành Thuỷ sản ở Việt Nam 1997

Chia sẻ kinh nghiệp nuôi tôm
Chúng tôi lấy dân nuôi làm thày, mở ao môi hình thí nghiệp cả nước Việt Nam và cùng nhau học họi, cùng nhau xử lý và trị bệnh, Cty chỉnh thuốc hóa chất xứ lý có kết quả tốt nhất, sau đố chuyển quy trình nuôi tôm đến khuyễn ngư Quốc gia và Viên nguyên cưu Thủy sản và ba con nuôi tôm các Tỉnh.