Free shipping on orders over $50 amount

Payments & Delivery

Payments

Chúng tôi cung cấp hơn một chục tùy chọn thanh toán để đảm bảo bạn có thể thanh toán qua phương thức phù hợp với nhu cầu của mình. Tất cả các khoản thanh toán được xử lý an toàn bởi nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba và được bảo vệ bằng mã hóa. Nếu bạn trả lại bất kỳ đơn đặt hàng nào của mình và được hoàn lại tiền, chúng tôi sẽ hoàn lại giá trị đơn đặt hàng của bạn thông qua phương thức thanh toán bạn đã sử dụng ban đầu.

Delivery

Cửa hàng trực tuyến của chúng tôi tự động tính toán các tuyến đường vận chuyển, mức giá và bộ xử lý tốt nhất để đảm bảo bạn nhận được áp phích hoặc bản in của mình một cách nhanh chóng và rẻ. Chúng tôi thường gửi đơn đặt hàng trong vòng 48 giờ và tùy thuộc vào các tùy chọn vận chuyển bạn chọn, bạn sẽ nhận được chúng trong vòng 3-5 ngày làm việc.